Lederadfærd og psykologisk tryghed – 3 gode råd.

Af Ditte Darko

Af Ditte Darko

Cand. Psych., Erhvervspsykolog

Lederadfærd og psykologisk tryghed – 3 gode råd.

Som leder spiller du en utrolig vigtig rolle for at være med til at understøtte et psykologisk
trygt arbejdsrum. Men hvilke former for ledelsesadfærd skal der egentlig til for at trygheden
på jobbet får de bedste betingelser?

Din adfærd påvirker dine medarbejdere – og kort og godt så er der en sammenhæng
mellem det du siger og gør, og hvor trygge dine medarbejdere føler sig.


Undersøgelser viser, at især 3 former for ledelsesadfærd, kan være med til at forstærke en
oplevelse af psykologisk tryghed. Disse former for adfærd handler om at være nysgerrig,
støttende og tilpas udfordrende.

  • At være nysgerrig handler fx om at huske at spørge sine medarbejdere om deres input ogtanker, og helt generelt at være interesseret i medarbejderes syn på problemstillinger, derpåvirker dem.
  • At være støttende handler om at udvise interesse og støtte over for sine medarbejdere. Ikke kun som ansatte men som hele mennesker og individer. Det gør at den enkelte følersig set og hørt.
  • At være tilpas udfordrende handler om at opfordre og opmuntre sine ansatte til at turde mere end de umiddelbart tror, de kan og at støtte dem i at udvikle sig. Fx udfordre deresantagelser om, hvordan arbejdet kan gøres.


At skabe psykologisk tryghed er helt sikkert nemmere sagt end gjort. Som leder anbefaler
jeg, at du starter med at kigge indad og spørge dig selv hvordan du kan udvise
nysgerrighed, støtte og være tilpas udfordrende over for dine medarbejdere i hverdagen.

Tak fordi du læste med
LinkedIn
Pinterest
Facebook
Email
Scroll to Top