Kort og godt om seksuel chikane & Metoo (2021) Få viden og værktøjer om forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd.

Formålet med denne bog er at give dig viden om og værktøjer til at håndtere og forebygge seksuel chikane og krænkelser i arbejdslivet.

Bogen giver indblik i de psykologiske mekanismer, der ligger bag krænkelser og chikane – og forklarer, hvorfor de opstår og nogle gange bliver en del af arbejdskulturen.

Mange ledere og organisationer er ikke klar over, hvor langt deres ansvar rent faktisk går. Bogen behandler derfor også de arbejdsmiljømæssige og juridiske aspekter og konsekvenser af seksuel chikane og krænkelser og beskriver lovgivningen på området. 

Kort & godt om seksuel chikane og Metoo er udgivet på Dansk Psykologisk Forlag i 2021 og kan læses af både fagfolk og personer, der har haft seksuel chikane og krænkelser tæt inde på livet.

Den er særlig anvendelig for ledere, undervisere, HR-afdelinger, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og andre, der har brug for at kunne håndtere og forebygge sager om seksuel chikane og krænkelser.

"Kære ledere, politikere og tillidsfolk - I skal læse Ditte Darko's håndbog om håndtering af #MeToo."

Isabella Miehe-Renard, POV
Scroll to Top