psykologisk tryghed

7 gode råd til en tryg(gere) arbejdsplads

Picture of Af Ditte Darko

Af Ditte Darko

Cand. Psych., Erhvervspsykolog

7 gode råd til en tryg(gere) arbejdsplads

Der er mange måder at gøre arbejdspladsen til et tryggere sted at være. Her kommer mine 7 bud på, hvor I med fordel kan sætte ind.

Retningslinjer skaber tryghed

 • Udarbejd en politik for krænkende adfærd og chikane.
 • Gør emnet til en del af ansættelsessamtaler, når virksomhedskulturen beskrives.
 • Ved onboarding af medarbejdere skal personalehåndbog, politik og god adfærd gennemgås.
 • Gør jeres retningslinjer kendte for alle ansatte.

Sig dine forventninger højt

 • Meld ud, at du forventer, at de ansatte bakker hinanden op, og at du forventer, at der siges fra over for krænkende adfærd. Det er ikke nok at skrive det i en politik.

Tag dialogen før noget sker

 • Tal med dine medarbejdere om, hvad et trygt arbejdsrum er for dem.
 • Hav dialoger om jeres værdier og ønsker for en god arbejdsplads.
 • Gør det tydeligt hvor man kan hente hjælp og støtte.
 • Gå forrest ved at skabe rum og seancer, som sætter fokus på psykisk arbejdsmiljø

Opdrag gæster/kunder

 • Gør opmærksom på, hvad I forventer af jeres gæster.
 • Hæng fx plakater op der gør gæster opmærksomme på, at tale ordentligt til personalet.

Tag alle henvendelser alvorligt

 • Imødekom alle henvendelser om krænkende adfærd med respekt og forståelse – også selvom du ikke er enig.
 • Lav aftaler med de involverede således, at alle parter oplever en fair behandling i processen.
 • Undersøg sagen for grovhed, hyppighed & varighed.
 • Sørg for at have handleanvisninger for, hvor ansatte kan henvende sig og få hjælp.
 • Står du i en situation, som er vanskelig at håndtere alene, så søg professionel sparring.

Kend dine sanktionsmuligheder

 • Tal med parterne om, hvad de oplever er uacceptabelt, og hvilken adfærd de ønsker fremadrettet.
 • Hvis der er tale om alvorlige krænkelser og overgreb, hvor der er behov for sanktioner, er det relevant at vende tilbage til retningslinjer, lovgivning og de sanktionsmuligheder, I har opstillet på arbejdspladsen, f.eks. advarsler, opsigelser og eventuelle bortvisninger.

Gør forebyggelse fælles

 • Mind hinanden om, at dét at skabe et trygt arbejdsmiljø netop er et fælles ansvar.
 • Tal om hvordan i kan hjælpe hinanden i situationer med fx gæster der opfører sig grænseoverskridende.
 • Skab bevidsthed om, hvordan alle spiller en rolle og hvad den enkelte forventes at gøre.
Tak fordi du læste med
LinkedIn
Pinterest
Facebook
Email
Scroll to Top