Krænkende adfærd. Kort og godt om seksuel chikane og metoo.

Kan alt være en krænkelse?

Picture of Af Ditte Darko

Af Ditte Darko

Cand. Psych., Erhvervspsykolog

Kan alt være en krænkelse?

“Kan alting være en krænkelse?” – det er et spørgsmål jeg ofte møder.

Mange mennesker oplever, at det er meget svært at sætte en formel på, hvornår der foregår krænkende handlinger, da der kan være stor forskel på, hvad der fx er acceptabel jargon og adfærd på arbejdspladsen.

Et væsentligt kendetegn er, om der er medarbejdere/ledere, der føler, at de udsættes for nedværdigende adfærd og at det sociale klima på arbejdspladsen er ydmygende eller ubehageligt.

I Arbejdstilsynets definition er det den udsattes oplevelse af de krænkende handlinger, der er meget væsentlig. Men om handlingerne er ulovlige afhænger dog også af andre forhold – nemlig grovheden, hyppigheden og varigheden af den krænkende adfærd.

“Der er tale om krænkende adfærd, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, der af disse personer opfattes som nedværdigende.” Kilde: Arbejdstilsynet.
https://at.dk/arbejdsmiljoe/psykisk-arbejdsmiljoe/kraenkende-handlinger/om-kraenkende-handlinger/

Om der er foregået noget ulovligt vil være en konkret vurdering fra sag til sag, men som det fremgår af Arbejdsmiljøloven handler det fx om, hvor længe situationen har stået på, hvor ofte man har været udsat for konkrete handlinger og hvor grove handlingerne har været.

Ifølge arbejdsmiljøloven er det lederens ansvar at sikre, at medarbejdere ikke bliver syge af at gå på arbejde. Derfor er det meget vigtigt at reagere på alle henvendelser om oplevelser af krænkende adfærd – uanset om der er sket noget ulovligt eller ej.

Tak fordi du læste med
LinkedIn
Pinterest
Facebook
Email
Scroll to Top