De 3 afgørende faktorer for at opleve motivation på jobbet

Picture of Af Ditte Darko

Af Ditte Darko

Cand. Psych., Erhvervspsykolog

De 3 afgørende faktorer for at opleve motivation på jobbet

Motivation er en vigtig faktor for at opnå succes for enhver person eller organisation. Det er drivkraften, der inspirerer og opmuntrer os til at nå vores mål.

Din indre motivation er din personlige kraft, der driver dig til at handle og være passioneret omkring det, du laver. Når vi handler ud fra vores indre motivation, udfører vi en handling af lyst og glæde – det er både sjovt og tilfredsstillende.

På arbejdspladsen kan motivation komme fra en række forskellige kilder, fx ønsket om personlig vækst og udvikling, muligheden for at have en positiv indflydelse eller følelsen af at opnå succes.

Ifølge forskerne Ryan og Deci, er der 3 faktorer som er afgørende for, at vi kan opleve den indre motivation; Det handler i bund og grund om at føle sig kompetent til sit arbejde, have en vis grad af selvbestemmelse og opleve samhørighed med andre.

SKAB ET POSITIVT SOCIALT MILJØ

En måde at forbedre motivationen på jobbet er at skabe et positivt socialt miljø. Eksempelvis gennem effektiv kommunikation, teamwork og samarbejde. Humor og glæde er vitalt og fremmer følelsen af motivation. Vi bliver motiverede af at udføre handlinger, der styrker vores sociale relationer, giver os social status eller bekræfter vores tilhørsforhold til dem omkring os. Når vi føler os støttet og værdsat af vores kolleger og overordnede, er der større sandsynlighed for, at vi føler os motiverede og engagerede i vores arbejde.

MULIGHEDER FOR PERSONLIG OG PROFESSIONEL UDVIKLING

En anden måde at forbedre motivationen på er at give muligheder for personlig og professionel vækst. Dette kan fx være at tilbyde trænings- og udviklingsprogrammer, tilbyde fleksible arbejdsordninger og tilskynde medarbejdere til at påtage sig nye udfordringer og ansvar.

HUSK ROS OG ANERKENDELSE

Når vi føler, at vi er i stand til at lære og vokse i vores karriere, er vi mere tilbøjelige til at være motiverede og engagerede i vores arbejde. Derudover er det vigtigt for ledere at anerkende og belønne deres medarbejderes hårde arbejde og præstationer. Når vi føler, at vores indsats bliver anerkendt og værdsat, er der større sandsynlighed for, at vi er motiverede på jobbet.

Kort og godt er motivation på arbejdspladsen afgørende for enhver organisations succes. Ved at skabe et positivt socialt miljø, give muligheder for personlig udvikling og anerkende og belønne medarbejdernes præstationer, kan organisationer fremme en kultur af motivation og drive, der kan aflæses på både den menneskelige og økonomiske bundlinje.

Kilde: Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American psychologist, 55(1), 68.

Tak fordi du læste med
LinkedIn
Pinterest
Facebook
Email
Scroll to Top