ARBEJDSMILJØKURSER

Sådan tager I dialogen om krænkende adfærd & mistrivsel

I går fra oplægget med

  • Viden om psykologien bag krænkende adfærd, herunder gråzoner.
  • Hvordan spotte mobning og krænkende adfærd på jobbet.
  • Typiske faldgruber ved sagshåndtering.
  • Samtaleteknik med fokus på den løsningsfokuserede samtale.
  • Dialogværktøj til at strukturere ‘svære samtaler’ om krænkende adfærd.

Bliv klædt på til at tage snakken om krænkende adfærd og mistrivsel på jobbet

Klæd HR, TR, AMR eller en betroet kollega på til at kunne tage en støttende samtale om krænkende adfærd  eller mistrivsel. 

Mange finder det svært at tage ‘den svære samtale’ om krænkende adfærd med kollegaer – med god grund.  

På dette kursus får du redskaber til at understøtte trivsel på arbejdspladsen gennem individuel dialog med kollegaer som oplever eller har været vidne til grænseoverskridende adfærd eller mistrivsel.  

Du får konkrete værktøjer til at tage en samtale med en kollega som oplever krænkende adfærd og lærer om de typiske faldgruber ved sagshåndtering. 

 

Du bliver klogere på dine handlemuligheder og hvordan du passer på dig selv i rollen som HR, TR eller AMR.

Har du spørgsmål?

Kontakt Ditte Darko Erhvervspsykolog

Scroll to Top